НОВИНИ

ДП «АгроцентрЄвроХім-Україна» –

активний гравець на ринку спеціальних добрив

  

      15 грудня 2016 р. у м. Сміла на базі агрохімічних комплексів компанії «АГРОХІМПРОДУКТ» був проведений семінар на тему: «Нові добрива від ДП «Агроцентр ЄвроХім – Україна» - крок до ефективних програм мінерального живлення с.-г. культур», який зібрав передових агрономів, агрохіміків і технологів, як Черкащини, так і сусідніх областей.

    

      Розпочав семінар головний агроном ДП «Агроцентр ЄвроХім-Україна», к. с.-г. наук, Ілля Марчук, акцентуючи увагу на відкритті виробництва КАС з сіркою, на виробничій базі ДП «Агроцентр ЄвроХім-Україна» м. Кременець. В складі добрива збалансований вміст 23% - азоту і 3,6% - сірки. Застосовуючи при позакореневому підживленні зернових культур, дана формуляція збільшує вміст білку і клейковини, тим самим підвищуючи класність зерна. Розрахунок економічної ефективності застосування «КАС+S» показав що,прибуток збільшився на 14%, в порівнянні зі звичайним КАС. Для основного та припосівного удобрення було запропоновано нові форми комбінованих добрив:NPK 14-14-23іNPK 23-13-8. Нітроамофоску з формуляцією NPK 14-14-23, рекомендовано застосовувати на овочевих культурах, коренеплодах та картоплі. В складі добрива високий вміст водорозчинного фосфору – 90-93%, та - 75% безхлорного калію в нітратній формі (KNO3), що відповідає основним критеріям їх живлення. Нітроамофоска NPK 23-13-8, спеціалізоване добриво для застосування на ярих зернових, кукурудзі, овочевих та плодових культурах. В складі добрива 2,5% оксиду сірки (SO3), та азот у формах NH4 - 50%, NO3 – 50% . Саме ця формуляція швидко компенсує потребу в азотному живленні на початкових етапах онтогенезу рослин, а сірка забезпечує кращу ефективність застосування. Співвідношення фосфору і калію відповідає потребам у живленні кукурудзи на зерно - Р:К 1:0,6.

  

      Під час семінару була представлена інформація про нові біостимулянти від компанії Agrinos її представником в Україні, кандидатом с.-г. наук Юрієм Джурою. Зокрема було обґрунтовано механізм дії унікального біостимулянта «Агрінос А», як активатора мікробіологічної діяльності в ґрунті, який в результаті збільшує доступність для с.-г. культур усіх елементів мінерального живлення та поліпшує їх живлення в цілому. Виступ був доповнений темою, що пов’язана із різного роду стресами у технології вирощування с.-г. культур, а за рахунок застосування біостимулянта «Агрінос В» можливо скоротити їх несприятливу дію із 20-30 днів до 2-4-х, і таким чином продуктивно використати період вегетації для їх вирощування.

  

   Менеджер з розвитку бізнесу ДП «Агроцентр ЄвроХім-Україна» Володимир Барабаш презентував новий продукт UTEC 46. Його випуск розпочинається на новій базі в м. Кременець, Тернопольської області найближчим часом. Ключ технології полягає в застосуванні інгібітора UTEС для обробки гранульованого карбаміду. За рахунок тимчасового блокування ферменту уреази в грунті, азот з карбаміду не втрачається, а поступово амідна форма азоту переходить в амонійну, а далі в нітратну. Таким чином відбувається не лише зменшення непродуктивних втрат азоту з добрива, але й пролонгація його дії, особливо за високих температур, збільшується урожайність та ефективність в цілому. У 2016 р було проведено перші польові досліди із цим продуктом на озимій пшениці, які підтвердили його ефективність із збільшенням урожайності більш ніж на 6% у порівнянні із стандартним карбамідом, що робить це добриво вкрай цікавим і викликало дискусію в залі.

  

     Тематиці живлення с.-г. культур мікроелементами була присвячена доповідь керівника відділу продажу спеціальних добрив ДП «Агроцентр ЄвроХім-Україна» - Сергій Машинник. Враховуючи значне насичення сівозмін борофільними (соняшник, ріпак, соя, кукурудза), і цинкофільними (зернові колосові культури, кукурдза, тощо) культурами, поступово зростатиме дефіцит цих мікроелементів у ґрунті. Для забезпечення с.-г. культур мікроелементами було запропоновано застосування високоякісних добрив для позакореневого підживлення «Нутрімікс» і «Нутрібор» виробництва компанії “CompoExpert”, Німеччина. Збалансований вміст ключових елементів живлення у складі формуляцій добрив «Нутрімікс» і «Нутрібор» дозволяє застосовувати їх у критичні фази росту та ефективно впливати на урожайність с.-г. культур. Так, наприклад: дворазове застосування добрива «Нутрімікс» по 1,5 кг/га на озимій пшениці у ТОВ «Аскольд Агро» (2016 р.) забезпечило додатково – 7 ц/га зерна. Одноразове застосовування добрива «Нутрібор» на соняшнику в ТОВ «Дружба Нова» (2015 р.) забезпечило додатково – 3,4 ц/га насіння. У вищеназваних господарствах відмічена висока окупність затрат на позакореневих підживленнях добривами «Нутрімікс» і «Нутрібор», яка становить від 8 до 20 гривень на кожну вкладену гривню, що зацікавило усіх учасників семінару.